Erediensten

De erediensten vinden plaats in : 

"De Kandelaar"
J.W. van Lenthestraat 2,
's-Heerenbroek.

 

Aanvang: 10:00 en 16:30 uur.

Voor meer informatie over de erediensten: Klik hier...
Voor routebeschrijving: Klik hier...

Nieuws

Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch e.o. 

28-09-2019

Op D.V. zondag 6 oktober hoopt de Gereformeerde Kerk ’s-Hertogenbosch als nieuwe wijk van GK Ede e.o. van start te gaan met het
beleggen van zondagse erediensten.

De kerkdiensten zijn vooral bedoeld voor leden en belangstellenden uit de regio Noord Brabant en een deel van Gelderland. Naast de kerkdiensten op zondag zal er door de jonge gemeente gewerkt gaan worden aan de opbouw van een geregeld kerkelijk leven.

Voor meer informatie: www.gkdenbosch-eo.nl

 


Gereformeerde Kerk Den Helder e.o. 

15-09-2019

Sinds 15 september komen een aantal broeders en zusters in de kop van Noord-Holland zondags samen op het adres Marsdiepstraat 621 in Den Helder. Totdat er een zelfstandige gemeente gevormd kan worden fungeren we als een soort wijkgemeente van de van GK Zwolle e.o.

Voor meer informatie: www.gereformeerdekerkdenhelder.nl

 


Gereformeerde Kerk Apeldoorn van start. 

10-09-2019

Vanaf 22 september begint de nieuwe Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. met het houden van kerkdiensten in Apeldoorn.

De kerkdiensten worden tweemaal per zondag, om 10.00 uur en 16:30 uur gehouden in het buurthuis aan de Maasstraat 4 te Apeldoorn. De eerste dienst vindt op zondagmorgen 22 september plaats onder leiding van ds. A. de Jager.

De Gereformeerde Kerk Apeldoorn is vooralsnog een wijk van de Gereformeerde Kerk Zwolle, maar zou op termijn uit kunnen groeien tot een zelfstandige gemeente. Betrokken zijn zo’n veertig mensen uit Apeldoorn en omliggende dorpen. 

“We zijn blij dat we nu als leden afkomstig uit verschillende GKN-gemeentes erediensten in onze eigen woonplaats kunnen gaan houden”, aldus wijkcommissievoorzitter Jonathan van Tongeren. “Iedereen die met ons de Heer wil dienen naar Zijn Woord is van harte welkom zich aan te sluiten.”

Voor verdere informatie kunt u de website van de Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. raadplegen op www.gereformeerdekerk-apeldoorn.nl

 


Samenkomsten Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. 

1-08-2019

Vanaf, Deo Volente, 1 september 2019 start de GK Zuidhorn met het beleggen van samenkomsten. 
De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn, Noorderweg 61C, 9804 RL

Meer info: www.gkzuidhorn-eo.nl

Lees meer...

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken.

 

Wij heten u van harte welkom op deze website!
Hier vindt u informatie over ons als gemeente en haar samenkomsten.

 

Maar . . . . moeten wij als gemeente hier onszelf aanprijzen?
Moeten we vertellen van het leven in ons kerkgezin, ons enthousiasme, onze warmte, onze werken, onze boodschap, onze…?
Het zou niet best zijn. Want wie zijn wij? Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Moeten wij werkelijk onszelf aanbevelen?

Wij bevelen niet onszelf aan, maar willen roemen in Hem die wij geloven, de Almachtige God; Vader, Zoon en Heilige Geest. In Zijn werk willen wij roemen. Wij geloven een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen.

In dat geloof weten wij ons vergaderd en laten wij ons vergaderen in De Kandelaar.

Een kerk waar zondige mensen mogen leven uit genade van de Almachtige God, die rechtvaardig is en barmhartig. Hij is onze Rots. Op Hem willen wij ons geloof bouwen. Hem loven en prijzen wij, en Zijn grote Naam belijden wij.
Dat doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen door in te stemmen met de leer van de Drie formulieren van Eenheid: - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - omdat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat deze leer in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. Daarom willen wij deze leer met toewijding onderwijzen, laten onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, afwijzen. Het is dus geen cultureel erfgoed, dat goed geconserveerd ergens ligt opgeslagen, maar wapenrusting, in de strijd van elke dag.

Zo willen we kerk zijn van onze Heere en Heiland.
Waar de volle rijkdom van zijn Woord wordt bediend, en niet meer en niet minder, en waar ook de sacramenten, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal, zuiver worden bediend. Daar willen we ook de wacht bij betrekken, in liefdevolle samenwerking, omziend naar en toeziend op elkaar. We willen ons richten naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpen en Jezus Christus erkennen als het enige Hoofd. Mensen en hun meningen mogen de dienst niet uitmaken; we willen de dwaling weerstaan, en onrecht tegengaan. Daarbij willen we ons in alles laten leiden door Hem, onze Leidsman, het Hoofd van Zijn kerk, onze Koning.

De Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Daarin willen we ons kerkelijke leven organiseren overeenkomstig de Schrift en voor zover mogelijk volgens de Kerkorde van Dordt.
Na vanaf december 2009 te hebben vergaderd in partycentrum De Vijverhoeve te Zwolle worden de samenkomsten sinds februari 2013 gehouden in wijkcentrum De Kandelaar te 's Heerenbroek. Ook u bent er van harte welkom; nadere informatie vindt u elders op deze website.