DGK en GKN Zwolle laten verdeeldheid achter zich! – Lees het persbericht

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:00 en 16:30 uur.
Verenigingsgebouw "De Kandelaar"
J.W. van Lenthestraat 2,
's-Heerenbroek.
Voor details van de kerkdiensten zie hier

Persbericht: ds. C. van Dijk beroep aangenomen. 

08-03-2024

Met dankbaarheid aan de Heere mag de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. u melden dat ds. C. van Dijk, predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Ommen, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn hierover zeer verheugd!

Zo de Heere wil zal de overgang van NGK naar GKN plaatsvinden medio mei 2024.

Alvorens ds. Van Dijk zijn taak als predikant mag aanvangen zal een vergadering van de classis Zuid worden belegd waarin het verzoek om ds. Van Dijk toe te laten als Dienaar des Woords zal worden behandeld. Na instemming van de classis zal de bevestiging en intrede van ds. Van Dijk op een daarna te bepalen datum plaats vinden.

 


Persbericht: ds. C. van Dijk beroepen. 

10-02-2024

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft op 9 februari 2024 een beroep uitgebracht op ds. C. van Dijk, predikant in de NGK Ommen (Noord/Oost). Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat wij tot dit beroep mochten komen.

 


Persbericht: gezamenlijke verklaring DGK en GKN Zwolle

09-06-2023

DGK en GKN Zwolle laten verdeeldheid achter zich.

Dat komt naar voren uit een gezamenlijke verklaring van de kerkenraden van DGK en GKN Zwolle e.o. De Zwolse kerkenraden hadden, naar aanleiding van de landelijke herkenning tussen GKN en DGK, een reeks intensieve gesprekken met elkaar. De conclusie is dat onderlinge verschillen uit het verleden het niet rechtvaardigen om langer gescheiden op te trekken.
In de gesprekken tussen de kerkenraden is gebleken dat er van beide zijden een groot verlangen is naar eenheid. Er is intensief gesproken over de gebeurtenissen rond 2009 en de scheuring die daarop volgde. “Een deel van de gemeente was toentertijd van mening dat DGK in een onschriftuurlijke leer en kerkregering volhardde; een ander deel was van mening dat DGK niet afweek van Schrift, belijdenis en kerkorde”, schrijven de kerkenraden in hun gezamenlijke verklaring. “In 2009/2010 hebben we elkaar niet weten te overtuigen.”
Ook nu komen de kerkenraden van GKN en DGK Zwolle e.o. niet tot een gelijkluidende beoordeling van de feiten aangaande het verleden. “Duidelijk is dat ieder toen in eigen geweten trouw aan Schrift, belijdenis en kerkorde meent te hebben gehandeld.” Door dat handelen is echter wel verwarring en verdeeldheid ontstaan, en dat rekenen de kerkenraden van DGK en GKN zich gezamenlijk aan als schuld voor God. “Daar past berouw bij en de vraag om vergeving.”
Tegelijk constateren de kerkenraden in hun gezamenlijke verklaring dankbaar dat de Here hen nu samenbrengt en ze zich één weten in de aanvaarding van de Heilige Schrift als Gods onfeilbare Woord, de belijdenisgeschriften die de leer van de Bijbel betrouwbaar naspreken en het willen hanteren van de Dordtse Kerkorde als regel. “Vanuit deze overtuiging is het noodzakelijk om de verschillende visies op historische feiten met de mantel van de liefde te bedekken en het oordeel daarover aan de Here te laten. De onderlinge verschillen uit het verleden rechtvaardigen het niet om langer gescheiden op te trekken in het heden, in het licht van de dure roeping tot kerkelijke eenheid.” De kerkenraden constateren gezamenlijk dat nu de weg vrij is om elkaars ambtsdragers volledig te erkennen. De schorsingen uit het verleden zijn daarmee ook van tafel.
In november spreekt de generale synode van de GKN over een gezamenlijk rapport van deputaten van DGK en GKN, nadat de generale synode van de DGK dit in 2022 al deed. De kerkenraden in Zwolle zijn hoopvol, dat zo de Here wil, door Gods genade en onder Zijn zegen de kerkelijke vereniging van de beide kerkverbanden vorm mag krijgen.

 


Gereformeerde Kerk 's-Hertogenbosch e.o. 

28-09-2019

Op D.V. zondag 6 oktober hoopt de Gereformeerde Kerk ’s-Hertogenbosch als nieuwe wijk van GK Ede e.o. van start te gaan met het
beleggen van zondagse erediensten.

De kerkdiensten zijn vooral bedoeld voor leden en belangstellenden uit de regio Noord Brabant en een deel van Gelderland. Naast de kerkdiensten op zondag zal er door de jonge gemeente gewerkt gaan worden aan de opbouw van een geregeld kerkelijk leven.

Voor meer informatie: www.gkdenbosch-eo.nl

 


Gereformeerde Kerk Den Helder e.o. 

15-09-2019

Sinds 15 september komen een aantal broeders en zusters in de kop van Noord-Holland zondags samen op het adres Marsdiepstraat 621 in Den Helder. Totdat er een zelfstandige gemeente gevormd kan worden fungeren we als een soort wijkgemeente van de van GK Zwolle e.o.

Voor meer informatie: www.gereformeerdekerkdenhelder.nl

 


Gereformeerde Kerk Apeldoorn van start. 

10-09-2019

Vanaf 22 september begint de nieuwe Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. met het houden van kerkdiensten in Apeldoorn.

De kerkdiensten worden tweemaal per zondag, om 10.00 uur en 16:30 uur gehouden in het buurthuis aan de Maasstraat 4 te Apeldoorn. De eerste dienst vindt op zondagmorgen 22 september plaats onder leiding van ds. A. de Jager.

De Gereformeerde Kerk Apeldoorn is vooralsnog een wijk van de Gereformeerde Kerk Zwolle, maar zou op termijn uit kunnen groeien tot een zelfstandige gemeente. Betrokken zijn zo’n veertig mensen uit Apeldoorn en omliggende dorpen. 

“We zijn blij dat we nu als leden afkomstig uit verschillende GKN-gemeentes erediensten in onze eigen woonplaats kunnen gaan houden”, aldus wijkcommissievoorzitter Jonathan van Tongeren. “Iedereen die met ons de Heer wil dienen naar Zijn Woord is van harte welkom zich aan te sluiten.”

Voor verdere informatie kunt u de website van de Gereformeerde Kerk Apeldoorn e.o. raadplegen op www.gereformeerdekerk-apeldoorn.nl

 


Samenkomsten Gereformeerde Kerk Zuidhorn e.o. 

1-08-2019

Vanaf, Deo Volente, 1 september 2019 start de GK Zuidhorn met het beleggen van samenkomsten. 
De samenkomsten worden gehouden in het dorpshuis van Noordhorn, Noorderweg 61C, 9804 RL

Meer info: www.gkzuidhorn-eo.nl

 


Persbericht: Geen samenkomsten in Gorssel meer m.i.v. 21 april 2019 

18-04-2019

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken werden sinds 22 mei 2016 iedere zondagmiddag samenkomsten gehouden in Gorssel, voor broeders en zusters uit die omgeving. Gorssel was daarmee een extra vergaderplaats van de Geref. Kerk Zwolle e.o., met het doel door te groeien naar een aparte wijkgemeente, en op den duur naar een zelfstandige gemeente.
De broeders en zusters die in Gorssel naar de kerk gingen, zijn samen met de kerkenraad tot de conclusie gekomen dat het niet langer haalbaar is om verder te gaan met het houden van samenkomsten. Daarom was op zondag 14 april de laatste samenkomst.
Het was een goede tijd, maar de HERE laat zien dat voor de toekomst dit niet meer de weg is. Wij bidden dat de HERE weer een andere weg zal openen. Ook hierin willen wij bouwen op Hem en op de leiding van Zijn Geest. 

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken.

 


Ds. A. de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

18-05-2018

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.

 


Dr. A. Bas neemt beroep aan

16-12-2017

Dr. A. Bas heeft het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk Kampen in combinatie met de Gereformeerde Kerk Dalfsen aangenomen en bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Kerk Assen Boerakker.

 


Beroep dr. A. Bas te Kornhorn

23-11-2017

De Gereformeerde Kerk te Dalfsen en Kampen hebben gezamelijk een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

04-12-2017

De Gereformeerde Kerk te Assen / Boerakker heeft eveneens een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

 


Gereformeerde Kerken Nederland

7-10-2017

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

 


Gereformeerde Kerk Harderwijk

2-06-2017

Met ingang van 18 juni 2017 start Deo Volente de Gereformeerde Kerk Harderwijk e.o. (GKN) met kerkdiensten in Harderwijk onder verantwoordelijkheid van de GK Zwolle e.o.

De kerkdiensten worden gehouden in het gebouw Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
De aanvangstijden van de diensten zijn 9:30 uur en 16:30 uur. 

Op zondag 18 juni 2017 gaat in de morgendienst ds. J.R. Visser uit Zwolle voor.
In de middagdienst ds. E. Hoogendoorn uit Kampen.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Na de morgendienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor inlichtingen of informatie: www.gkharderwijkeo.nl.
Persoonlijk: de heer J.W. Meijer, tel. 0611510655 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 


Extra vergaderplaats in Gorssel

 13-05-2016

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN), gaat voor leden en belangstellenden uit de regio Apeldoorn-Deventer-Zutphen kerkdiensten beleggen in Gorssel.

Deze erediensten worden gehouden in ‘De Brink’, een bijgebouw van de kerk van de Protestantse Gemeente, Hoofdstraat 27 in Gorssel, en starten om 16:30 uur. 

Op DV 22 mei aanstaande zal de eerste dienst van de GKN in Gorssel plaatsvinden. In die dienst hoopt ds. J.R. Visser voor te gaan.

Gereformeerde Kerk Gorssel

 


Gereformeerde Kerk Ede zelfstandig

 12-03-2016

Per 1 mei 2016 wordt de wijkgemeente Ede-Veenendaal zelfstandig.
De naam wordt dan Gereformeerde Kerk Ede e.o.

 


Bevestiging en intrede ds. J.R. Visser

 01-11-2015

Op 1 november heeft de bevestiging en intrede van ds. J.R. Visser in de gemeente te Zwolle plaatsgevonden.

 


Persbericht

 04-10-2015

Ds. J.R. Visser te Dronten-Noord (GKv) heeft het beroep naar de Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. (GKN) aangenomen.

 


Persbericht

 10-09-2015

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN) heeft, in de vacature van dienaar van het Woord, een beroep uitgebracht op ds. J.R. Visser te Dronten.

 


Ambtsdragers in Geref. Kerk Twente

26-10-2014

De in januari in Borne gestarte Gereformeerde Kerk Twente groeit en krijgt ambtsdragers. Op korte termijn wil deze gemeente zelfstandig worden.

De Gereformeerde Kerk Hardenberg houdt sinds afgelopen januari kerkdiensten in Borne. Deze kerk maakt deel uit van het landelijk kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Met een handvol leden werden kerkdiensten gehouden in wijkgebouw “De Letterbak”. Inmiddels is het aantal leden toegenomen. De leden in Borne vormen een wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg. Deze wijkgemeente noemt zichzelf Gereformeerde Twente. De leden zijn afkomstig uit heel Twente en zelfs daarbuiten. De Gereformeerde Kerk Twente wil toegroeien naar zelfstandigheid. Onlangs zijn er uit eigen kring ambtsdragers verkozen. In een kerkdienst op 26 oktober zijn deze bevestigd. De wijkgemeente kent nu een wijkraad, bestaande uit twee ouderlingen en een diaken. Verder stappen op weg naar zelfstandigheid worden gezet. De kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Twente worden gehouden op basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis.

 


Kerkdiensten Assen / Boerakker

01-10-2014

Op 5 oktober is de GK Assen e.o, wijkgemeente ‘De Vaste Rots’, gestart met het beleggen van erediensten in het kerkgebouw van de GKv te Boerakker. Hoofdweg 70. 

Ruim 2/3 van de leden van de kerk te Assen wonen in de provincies Friesland en Groningen zodat op de zondagen veel moet worden gereisd. Ook zijn er broeders en zusters waarvoor de afstand tot Assen te ver is. Twee redenen waarom besloten is zondags op 2 plaatsen kerkdiensten te beleggen. In Assen en in Boerakker. De GK Assen e.o. blijft één gemeente. Het HA zal gezamenlijk op één locatie worden gevierd. Dat geld ook voor de diensten op kerkelijke feestdagen.

Met ingang van 12 oktober komt het Asser deel van de gemeente bijeen in een zaal van de Jozefkerk aan het Kerkplein 1 in Assen. 

De kerkdiensten in Assen vangen aan om 13.00 uur en om 16.30 uur.

De kerkdiensten in Boerakker om 11.00 uur en 15.30 uur.

 


Nieuwe wijkgemeente in Twente

19-12-2013

Zo de Here wil, start de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) een nieuwe wijkgemeente in Twente.

5 januari 2014 zullen de eerste diensten des Woords gehouden worden. In de ochtenddienst hoopt ds. R. van der Wolf voor te gaan en in de middagdienst ds. L. Heres. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen u vragen de gemeente in Twente aan de Heere op te dragen in gebed.

Erediensten om 10:00uur en 16:30uur
Wijkgebouw ’De Letterbak’
Clematishof 6, 7621 CV Borne
Contactpersoon: Br. B. Fortuin, Almelo, 06 – 46715057